เตือนภัย
คลิปเสียงแก็ง CALL CENTER  ของจริง!!!
อย่าหลงเชื่อ  ระวัง!!!!!
เหตุเกิดเมื่อวันที่ 2 มิ.ย.2554  ซึ่งเป็นบทสนทนาระหว่างผู้เสียหายกับคนร้ายที่เกิดขึ้นจริง  โดยผู้เสียหายไม่ขอเปิดเผยชื่อ-นามสกุล  เพียงต้องการให้ประชาชนที่ได้ฟังบทสนทนานี้ระมัดระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของขบวนการดังกล่าว 
พฤติกรรมของคนร้าย

  1. จะแอบอ้างว่าเป็นหน่วยงานจาก ปปง. หรือหน่วยงานอื่นของราชการ
  2. คนร้ายมักจะทราบชื่อ-สกุล ของผู้เสียหาย
  3. ให้ผู้เสียหายไปทำธุรกรรมที่ตู้เอทีเอ็ม
  4. ให้ผู้เสียหายแจ้งเงินในบัญชีทุกธนาคาร
  5. จะบอกกับผู้เสียหายว่าเงินในบัญชีจะไม่มีการสูญหายแต่อย่างใดและจะแจ้งกับธนาคารแห่งประเทศไทย
  6. ห้ามไม่ให้ผู้เสียหายเปิดเผยให้กับบุคคลที่ 3 ทราบเนื่องจากเป็นความลับทางราชการ

ข้อสังเกต
คนร้ายจะทำให้ผู้เสียหาย
1.ขาดสมาธิ           - โดยใช้วิธีทำให้ตกใจกลัว
2.กดดัน                 - ไม่ให้ผู้เสียหายวางสายสนทนามีการมองอยู่ตลอดเวลา
3.เชื่อใจ                 - ไม่เกิดความสูญเสีย  โดยคนร้ายใช้วิธีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงในหน่วยงานต่างๆ  และโอนสายให้สนทนา
4.หลอกลวง          - มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ให้ตรงกับหมายเลขของหน่วยราชการ

หมายเหตุ  ชื่อ-นามสกุล  ที่คนร้ายกล่าวอ้างไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิด  คนร้ายต้องการสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เสียหายหลงเชื่อเท่านั้น